GRAFICKÉ PRÁCE

kreativita & efektivita

grafika podklady
06

BRANDING FIREMNÁ IDENTITA

Od počiatočnej myšlienky po realizáciu projektu

04

grafický návrh + sadzba

návrh kompletných publikácií, kníh, búkletov a brožúr

01

príprava do tlače

Nastavenie farieb, presahov, spadávok, ofsetová príprava, príprava orezových liniek

03

úprava fotografií

príprava fotografií do tlače, doladovanie profilov, nastavenie správnej veľkosti a rozlíšenia

tablet na spodok web 2

Viete si predstaviť reklamu, brožúru alebo leták bez obrázkov a slov?

Grafický dizajn zahŕňa kombináciu obrázkov a textu používaných na komunikáciu informácií a správ publiku.

Naši šikovní grafici vám radi pomôžu s takou komunikáciou. Stačí  prvotná myšlienka alebo škica, ostatne prenechajte našim dizajnérom.

Pri práci dbaju  na to, aby neporušovali žiadne autorské práva. Fotografie nakupujú  zo svetoznámych fotobánk.